PENTAXIM - Пентаксим

От какво пази?

Ваксината PENTAXIM е показана за комбинирано предпазване от дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и от инвазивни инфекции, причинявани от Хемофилус инфлуенце тип Б (като менингит, септицемия, целулит, артрит, епиглотит и др.).

Кога се поставя?

PENTAXIM се прилага за реимунизация от 16-тия месец след раждането, но не по-рано от 12 месеца след третата доза Hexacima, прилагана за първична имунизация.

Колко е ефективна?

От клинични проучвания е установено, че след реимунизация с една доза (на 16-18 месечна възраст) всички деца са достигнали защитни титри на антитела срещу дифтерия, тетанус, полиомиелит и Хемофилус инфлуенце тип Б, а спрямо коклюш – 98-99% от реимунизираните деца.

Как действа ваксината?

Ваксината се прилага за подсилване на изградения постваксинален имунитет при предходна имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и инфекции, причинени от Хемофилус инфлуенце тип Б.

Как се прилага?

Поставя се мускулно в бедрото на детето. При по-големи деца може да бъде приложена и в в делтоидния мускул на ръката.

Кои са най-честите нежелани реакции?

Болка, зачервяване, оток в мястото на поставяне, раздразнителност.

Кога е въведена реимунизацията с комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и инфекции, причинени от Хемофилус инфлуенце тип Б у нас?

В България реимунизацията с комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и инфекции, причинени от Хемофилус инфлуенце тип Б е въведена през 2010г.

В кои други държави в ЕС се прилага реимунизацияа с комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и инфекции, причинени от Хемофилус инфлуенце тип Б при деца?

Белгия, Хърватска, Кипър, Унгария, Полша, Португалия, Малта, Литва, Латвия, Ирландия.

Листовка за пациента:

Листовка на ИАЛ