Полезни източници на достоверна информация за ваксините:
Европейски портал за ваксините https://vaccination-info.eu
Европейски център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) https://www.ecdc.europa.eu
Европейска агенция по лекарствата (ЕМА) https://www.ema.europa.eu
Световна здравна организация (СЗО) Ваксинации и имунизации
Препоръки за поставяне на ваксини
Стратегическа консултативна група от експерти по имунизация (SAGE)
Център за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC) https://www.cdc.gov
Консултативен комитет по имунизационни практики (ACIP)
Глобален алианс за ваксини – GAVI https://www.gavi.org
Коалицията за действие при имунизациите – IAC https://www.immunize.org
UNICEF - имунизации https://www.unicef.org/immunization
УНИЦЕФ България https://www.unicef.org/bulgaria/
Национална служба по здравеопазване – Англия https://www.nhs.uk
Министерство на здравеопазването – Канада https://www.canada.ca
Постоянен комитет по ваксинацията (STIKO) - Германия https://www.rki.de
Министерството на здравеопазването (МЗ) https://www.mh.government.bg
Регионални здравни инспекции (РЗИ) https://www.mh.government.bg
Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) https://www.bda.bg
Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) https://www.ncipd.org
Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) https://www.nhif.bg
Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) https://ncpha.government.bg