Имунизация срещу жълта треска

Имунизация срещу жълта треска се препоръчва за възрастни и деца над 6-месечна възраст, заминаващи за ендемични или заразени зони.
Една доза ваксина срещу жълта треска осигурява доживотен имунитет.

Какво представлява заболяването?

Жълта треска е заразно заболяване, което се причинява от вирус, принадлежащ към рода Flavivirus. Причинителят се предава чрез заразени комари, които могат да бъдат отговорни и за други вирусни инфекции като Зика, Чикунгуня или Денга. Комарите се заразяват с вируса, когато ухапят болен човек или маймуна. Жълта треска не може да се предаде директно от човек на човек, ако няма комари.

Къде най-често се разпространява заболяването?

Заболяването се среща в 47 ендемични държави в Африка и Централна и Южна Америка. Приблизително 90% от съобщаваните случаи всяка година са от държави в Суб-сахарска Африка -  https://cdn.who.int.

Заразени пътуващи могат да внесат заболяването от ендемична държава в държава, свободна от Жълта треска, но причинителят може да се предаде само ако са налице комари, способни да се заразят и да го разпространят.

Какви са симптомите?

След период от 3-6 дни след ухапването, заболяването започва с треска, мускулни болки, главоболие, втрисания, загуба на апетит, гадене и повръщане. След няколко дни, повечето от заболелите се възстановяват. При малка част обаче до 24 часа след първото възстановяване започва втора фаза на болестта с висока температура, жълтеница, коремна болка с повръщане и влошаване на бъбречната функция. Може да се появи кръвотечение от устата, носа, очите или стомаха. Кръв се появява в изпражненията и в повърнатите материи. Половината от пациентите умират, а останалите се възстановяват без значително органно увреждане.

Кога трябва да се ваксинирам срещу Жълта треска?

Имунизация срещу Жълта треска се прилага преди посещение в някоя от посочените по-горе ендемични зони. При поставяне на ваксината се издава международен сертификат за имунизация срещу жълта треска. Срокът на този документ е пожизнен, считано от 10-ия ден след имунизацията. Сертификатът е задължително условие при пътуване в ендемична за Жълта треска държава.

Имунизацията се извършва в определени със заповед на министъра на здравеопазването лечебни заведения и имунизационни кабинети на РЗИ - https://www.mh.government.bg

Коя ваксина се прилага срещу Жълта треска у нас?

Ваксината, която се прилага е Stamaril.

Виж листовката на продукта  - https://www.bda.bg

Кои са най-честите нежелани реакции?

Болка в мястото на поставяне, миалгия, умора, главоболие, а при малки деца – плач, раздразнителност, повишена температура, повръщане, сънливост, загуба на апетит.