Национална програма

за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65 г. 2023-2026 г.

Обща информация за програмата

  • В България чрез Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции 2023-2026 г. (Програмата), се осигуряват безплатни ваксини срещу сезонен грип и пневмококи за хора на и над 65-годишна възраст.
  • Имунизация срещу сезонен грип се препоръчва да се извършва всяка година, преди началото или по време на епидемичния сезон.
  • Имунизация срещу пневмококови инфекции се поставя еднократно в рамките на Програмата, като имунизацията може да се проведе през цялата година или едновременно с ваксината срещу сезонен грип.
  • Безплатни ваксини срещу грип за хората на и над 65 г, се осигуряват по Програмата от 2019 г. Целта е до 2026 г. да се постигне 35% обхват.
  • Безплатни ваксини срещу пневмококи за хората на и над 65 г, се осигуряват по Програмата от 2024 г. Целта е до 2026 г. да се постигне 15% обхват, като с приоритет ще бъдат лицата с хронични белодробни и сърдечни заболявания, което ги поставя в риск от тежко протичане на пневмоковова инфекция.

Съществуващата от дълги години система за епидемиологичен надзор на грипа в България показва, че ежегодните грипни епидемии са сериозен здравен проблем за нашата страна. Само в областните градове всяка година възникват средно около 1 400 000 до 1 600 000 случая на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип.

Освен краткия инкубационен период и лесния механизъм на предаване, за сезонния грип е характерна и непрекъснатата изменчивост на причинителя. Това води до всеобща възприемчивост, поради липса на имунитет към циркулиращия в даден момент щам, разпространение на вируса със значителна интензивност и ежегодно предизвикване на епидемии. Грипните епидемии са признати като един от първостепенните проблеми на съвременното здравеопазване поради високата заболяемост и смъртност, особено сред високорисковите групи от населението.

Грипните вируси могат да предизвикат сериозно заболяване при лица от всички възрастови групи, включително и при напълно здрави хора. При хората над 65 г. процентът на тежките случаи и смъртността са най-високи.

Напредналата възраст и наличието на хронични заболявания са главните рискови фактори за възникване на тежки усложнения при боледуване от грип при лицата над 65 г.

Основното усложнение при грип е бактериалната пневмония. Първичната вирусна пневмония, т.е. пневмонията, причинена от грипния вирус, е по-рядко срещана, но води до висока смъртност. Сред другите усложнения на грипа са: отит, синуит, миокардит, енцефалит и менингит, обостряне и влошаване на хронични заболявания като конгестивна сърдечна недостатъчност, хронична обструктивна белодробна болест, астма и захарен диабет.

Вирусните инфекции на горните дихателни пътища, включително грипът, са фактор благоприятстващ възникването на пневмококови инфекции. Възможно е при едно и също лице едновременно да бъдат регистрирани и грип, и пневмококова инфекция.

Каква е вероятността да се заразим с грип?

Грипът е една от най-лесно предаваните инфекции, която се разпространява от човек на човек при кихане и кашляне. Това позволява бързо нарастване на заболяемостта и достигане до размерите на епидемия.

Възрастните хора са заразни около 1 ден преди и 5 дни след появата на симптомите. Поради по-слабата имунна система на децата, вирусът се запазва по-дълго време в организма им и те разпространяват заболяването за по-продължителен период от време (10 и повече дни).

Ежегодно в страните от Европейския съюз (ЕС) се регистрират около 70 000 смъртни случая от грип, като до 90% от тях са при хора над 65-годишна възраст, предимно с придружаващи заболявания.

Каква е вероятността да се заразим с пневмококови инфекции?

Инфекциите с Streptococcus pneumoniae (пневмокок) също са сред основните причини за заболяемост и смъртност в света при лицата на и над 65 г. Пневмококът е един от главните причинители на придобитата в обществото пневмония, бактериален менингит, отит на средното ухо. Засегнати от пневмококови инфекции са всички възрастови групи, но най-голямо е въздействието им при възрастните, при които пневмококовата пневмония е най-честата изява на пневмококова болест.

Придружаващите хронични белодробни и сърдечносъдови заболявания при лицата над 65 г. повишават риска от инвазивна пневмококова болест при тях от 3 до 6 пъти.

Леталитетът при инвазивните пневмококови заболявания (менингит, бактериемия) е висок, като в групата на възрастните над 65 години той достига до 80%.

Как да се предпазим?

Ваксинацията е най-ефективният начин за предпазване от грип и пневмококова инфекция. Те са основно средство за профилактика, намаляване на заболяемостта, смъртността и тежките усложнения. Много от случаите на грип, могат да бъдат предотвратени посредством повишаване на употребата на съвременни ваксини срещу сезонен грип.

Безопасни ли са ваксините?

Да, ваксините са безопасни.

Ваксините срещу грип се прилагат повече от 60 години. Съвременните ваксини се характеризират с много добра поносимост и ефективност. При хората в напреднала възраст ползите от имунизацията срещу сезонен грип за намаляване на заболяемостта и смъртността е доказана спрямо същата рискова група без приложени ваксини.

Това важи и за ползите от имунизацията срещу пневмококови инфекции. Имунизацията при лица на и над 65 г. срещу пневмококови инфекции се извършва с конюгирана пневмококова ваксина, която е с доказана ефективност срещу инвазивни пневмококови заболявания и пневмококова пневмония при възрастни.

Какво е постигнато до момента?

С въвеждането на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип, е постигнато имунизационно покритие срещу сезонен грип при лицата на и над 65 г., които са целевата група на програмата, както следва: 2019 г. – 7,8%, 2020 г. – 11,4% и 2021 г. – 13,24%.

Целта на Програмата е до 2026 г. да се постигне 35% обхват на ваксинирани от целевата група срещу сезонен грип и 15% обхват срещу пневмококови инфекции.

По данни на Центърът за превенция и контрол на заболяванията, САЩ за сезон 2019/2020 г. ваксинацията срещу сезонен грип е предотвратила 7,5 млн. заболявания от грип, 3,7 млн. посещения при лекар, заради грипно заболяване, 105 000 хоспитализации поради грипно заболяване и 6 300 смъртни случаи вследствие на грип.

Проучване, проведено през 2021 г. сред възрастни, хоспитализирани поради грип сочи, че ваксинираните пациенти са с 26% по-нисък риск от лечение в отделение за интензивни грижи и с 31% по-нисък риск от смърт от грип спрямо лицата, които не са ваксинирани:  https://www.sciencedirect.com.

По данни на Американската асоциация по белодробни болести възрастните на и над 65 години са с 10 пъти по-голяма вероятност от хоспитализация поради пневмококова пневмония, отколкото лицата под 50-годишна възраст.