Стартира препоръчителната имунизация на бременни срещу коклюш

08.05.2024
Новини България

В страната стартира имунизационна кампания за препоръчителна ваксинация срещу коклюш на бременни с документиран период на бременността в 27-36 гестационна седмица.

Имунизацията на бременни е еднократна, безплатна и е по желание, като ще се извършва в определени за целта имунизационни кабинети във всички 28 области на страната. За улеснение на гражданите, със съдействието на „Информационно обслужване“ АД, на настоящия сайт е създадена интерактивна карта с посочени по области места за поставяне на ваксина.

Препоръчваме преди посещение на кабинета, да се осъществи връзка на посочените за целта телефони, с цел уточняване на подробности и получаване на допълнителна информация, свързана с имунизацията.

Актуализацията на Имунизационния календар също вече е факт. С промените е създадена възможност задължителната основна имунизация срещу коклюш (като шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хепатит Б и хемофилус инфлуенце тип Б), както и задължителната основна имунизация срещу пневмококи (с 10-валентна конюгирана пневмококова ваксина), да се провеждат от навършена 6-седмична възраст.

Промяната е предложена от Националния експертен съвет по имунизации. Тя съответства на показанията за възраст, посочени в Кратката характеристика на прилаганите у нас ваксини за основна имунизация при новородени. 

Наблюдения сочат, че след поставяне на първа доза ваксина при децата се създава имунитет при около 50% от тях, а след втора доза – при около 80%. Изместването на първата доза при кърмачето би намалило риска от заболяване и тежко протичане на коклюш през първите седмици от живота му, в които е незащитено, особено при отсъствие на имунизации на бременната жена с ваксина, съдържаща ацелуларна коклюшна компонента в последния триместър на бременността.

Най-засегнати от заболяването са децата, които представляват 87,5% от всички докладвани случаи. Сред тях като група в риск от усложнения, хоспитализация и смъртен изход се очертават децата до 1-годишна възраст, 79% от които са неимунизирани, поради ненавършена възраст или друга причина. Леталитетът в тази група е най-висок. 

793 са регистрираните случаи на коклюш в страната към 5 май. Хоспитализирани са 106 души, от които 47 са деца до 1 г.
По отношение на проведените имунизации при заболелите лица е установено, че без нито една имунизация са общо 59 деца, а други 27 са с незавършена основна имунизация. От тях 45 са без ваксина поради ненавършена възраст.