Подлежащи на имунизация / реимунизация по Имунизационния календар на Република България за 2021 г.

Ваксина срещу - прием Вид ваксина Родени Навършена възраст (от) Забележки
хепатит Б - I прием рекомбинантна хепатит Б ваксина м.12.2020/2021 0-24 ч  
туберкулоза - I прием БЦЖ ваксина м.12.2020/2021 48 ч  
дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хепатит Б и хемофилус инфлуенце тип Б - I прием Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б м.11.2020 - м. 10.2021 2 месеца  
ваксина срещу пневмококи - I прием Конюгирана пневмококова ваксина м.11.2020 - м. 10.2021 2 месеца  
дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хепатит Б и хемофилус инфлуенце тип Б - II прием Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б м.10.2020 - м.09.2021 3 месеца  
дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хепатит Б и хемофилус инфлуенце тип Б - III прием Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б м.09.2020 - м.08.2021 4 месеца  
пневмококи - II прием Конюгирана пневмококова ваксина м.09.2020 - м.08.2021 4 месеца  
Проверка за белег след имунизация срещу туберкулоза след раждане. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и при отрицателна реакция (диаметър на уплътнението равен или по-малък от 5мм) се прилага ваксина BCG БЦЖ ваксина м.06.2020 - м.05.2021 7 месеца  
пневмококи - III прием Конюгирана пневмококова ваксина 2020 12 месеца  
ваксина срещу морбили, паротит и рубеола - I прием триваксина морбили-паротит-рубеола м.12.2019 - м.11.2020 13 месеца  
дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б - IV прием  Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу Хемофилус инфлуенце тип Б м.09.2019 - м.08.2020 16 месеца  
дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит - V прием  комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (безклетъчна компонента) и полиомиелит (инактивирана) 2015 5-6 г. Ваксината се прилага в календарната година, в която детето навършва 6 г.
туберкулоза (при отрицателна проба Манту) - II прием  БЦЖ ваксина 2014 6-7 г. Ваксината се прилага в календарната година, в която детето навършва 7 г.
морбили, паротит и рубеола - II прием триваксина морбили-паротит-рубеола 2009 11-12 г. Ваксината се прилага в календарната година, в която детето навършва 12 г.
дифтерия, тетанус и коклюш - VI прием  Комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (ацелуларна компонента) с намалено антигенно съдържание 2009 11-12 г. Ваксината се прилага в календарната година, в която детето навършва 12 г.
тетанус и дифтерия  - VII прием  ТД ваксина 2004 16-17 г. Ваксината се прилага в календарната година, в която детето навършва 17 г.
тетанус и дифтерия - VIII прием  ТД ваксина 1996 24-25 г. Ваксината се прилага в календарната година, в която лицето навършва 25 г.
тетанус и дифтерия - IX прием  ТД ваксина 1986 34-35 г. Ваксината се прилага в календарната година, в която лицето навършва 35 г.
тетанус и дифтерия - X прием  ТД ваксина 1976 44-45 г. Ваксината се прилага в календарната година, в която лицето навършва 45 г.
тетанус и дифтерия - XI прием  ТД ваксина 1966 55-65 г. Ваксината се прилага в календарната година, в която лицето навършва 55 г.
тетанус и дифтерия - XII прием  ТД ваксина 1956 64-65 г. Ваксината се прилага в календарната година, в която лицето навършва 65 г.
тетанус и дифтерия - XIII прием  ТД ваксина 1946 74-75 г. Ваксината се прилага в календарната година, в която лицето навършва 75 г.
тетанус и дифтерия - XIV прием  ТД ваксина 1936 84-85 г. Ваксината се прилага в календарната година, в която лицето навършва 85 г. и повече