Подлежащи на имунизация / реимунизация по Имунизационния календар на Република България за 2014 г.

Ваксина срещу - прием Вид ваксина Родени Навършена възраст (от) Забележки
хепатит Б - I прием рекомбинантна хепатит Б ваксина м.12.2013/2014 0-24 ч  
туберкулоза - I прием БЦЖ ваксина м.12.2013/2014 48 ч  
хепатит Б - II прием рекомбинантна хепатит Б ваксина м.12.2013 - м. 05.2014 1 месец  
дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б - I прием Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу Хемофилус инфлуенце тип Б м.11.2013 - м.05.2014 2 месеца  
дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б - I прием Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б м.06.- м.10.2014 2 месеца  
пневмококи - I прием Конюгирана пневмококова ваксина м.11.2013 - м.10.2014 2 месеца  
дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б - II прием Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу Хемофилус инфлуенце тип Б м.10.2013 - м.05.2014 3 месеца  
дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б - II прием Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б м.06.- м.10.2014 3 месеца  
пневмококи - II прием Конюгирана пневмококова ваксина м.10.2013 - м.09.2014 3 месеца  
дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б - III прием Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу Хемофилус инфлуенце тип Б м.09.2013 - м.05.2014 4 месеца  
дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б - III прием Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б м.06.- м.10.2014 4 месеца  
пневмококи - III прием Конюгирана пневмококова ваксина м.09.2013 - м.08.2014 4 месеца  
хепатит Б - III прием рекомбинантна хепатит Б ваксина м.07.2013 - м.05.2014 6 месеца  
Проверка за белег след имунизация срещу туберкулоза след раждане. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и при отрицателна реакция (диаметър на уплътнението равен или по-малък от 5мм) се прилага ваксина BCG БЦЖ ваксина м.06.2013 - м.05.2014 7 месеца  
пневмококи - IV прием Конюгирана пневмококова ваксина м.11.2012 - м.10.2013 12 месеца не по-рано от шест месеца след III прием
ваксина срещу морбили, паротит и рубеола - I прием триваксина морбили-паротит-рубеола м.12.2012 - м.11.2013 13 месеца  
дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б - IV прием Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу Хемофилус инфлуенце тип Б м.09.2011 - м.08.2012 16 месеца не по-рано от една година след III прием
дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит - V прием  комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (безклетъчна компонента) и полиомиелит (инактивирана)* 2008 5-6 г. Ваксината се прилага в календарната година, в която детето навършва 6 г.
туберкулоза (при отрицателна проба Манту) - II прием  БЦЖ ваксина 2007 6-7 г. Ваксината се прилага в календарната година, в която детето навършва 7 г.
туберкулоза (при отрицателна проба Манту) - III прием  БЦЖ ваксина 2003 10-11 г. Ваксината се прилага в календарната година, в която детето навършва 11 г.
морбили, паротит и рубеола - II прием триваксина морбили-паротит-рубеола 2002 11-12 г. Ваксината се прилага в календарната година, в която детето навършва 12 г.
тетанус и дифтерия  - VI прием  ТД ваксина 2002 11-12 г. Ваксината се прилага в календарната година, в която детето навършва 12 г.
тетанус и дифтерия  - VII прием  ТД ваксина 1997 16-17 г. Ваксината се прилага в календарната година, в която детето навършва 17 г.
туберкулоза (при отрицателна проба Манту) - IV прием  БЦЖ ваксина 1997 16-17 г. Ваксината се прилага в календарната година, в която детето навършва 17 г.
тетанус и дифтерия - VIII прием  ТД ваксина 1989 24-25 г. Ваксината се прилага в календарната година, в която лицето навършва 25 г.
тетанус и дифтерия - IX прием  ТД ваксина 1979 34-35 г. Ваксината се прилага в календарната година, в която лицето навършва 35 г.
тетанус и дифтерия - X прием  ТД ваксина 1969 44-45 г. Ваксината се прилага в календарната година, в която лицето навършва 45 г.
тетанус и дифтерия - XI прием  ТД ваксина 1959 55-65 г. Ваксината се прилага в календарната година, в която лицето навършва 55 г.
тетанус и дифтерия - XII прием  ТД ваксина 1949 64-65 г. Ваксината се прилага в календарната година, в която лицето навършва 65 г.
тетанус и дифтерия - XIII прием  ТД ваксина 1939 74-75 г. Ваксината се прилага в календарната година, в която лицето навършва 75 г.
тетанус и дифтерия - XIV прием  ТД ваксина 1929 84-85 г. Ваксината се прилага в календарната година, в която лицето навършва 85 г. и повече

Обнародвани с държавен вестник