Подлежащи на имунизация / реимунизация по Имунизационния календар на Република България за 2010 г.

Ваксина срещу - прием Вид ваксина Родени Навършена възраст (от) Забележки
хепатит Б - I прием рекомбинантна хепатит Б ваксина м.12.2009/2010 0-24 ч  
туберкулоза - I прием БЦЖ ваксина м.12.2009/2010 48 ч  
хепатит Б - II прием рекомбинантна хепатит Б ваксина м.12.2009 - м. 11.2010 1 месец  
полиомиелит - I прием  тривалентна инактивирана полиомиелитна ваксина (I, II, III тип) м.11.2009- м. 10.2010 2 месеца до 31.03.2010 г.
дифтерия, тетанус и коклюш - I прием ДТК (целоклетъчна) ваксина м.11.2009- м. 10.2010 2 месеца до 31.03.2010 г.
дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б - I прием Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу Хемофилус инфлуенце тип Б* м.11.2009- м. 10.2010 2 месеца от 01.04.2010 г.
пневмококи - I прием Конюгирана пневмококова ваксина* м.11.2009- м. 10.2010 2 месеца от 01.04.2010 г.
полиомиелит - II прием тривалентна инактивирана полиомиелитна ваксина (I, II, III тип) м.10.2009- м.09.2010 3 месеца Прилагат се на деца, обхванати с предходен прием от същата ваксина
ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш - II прием ДТК (целоклетъчна) ваксина м.10.2009- м.09.2010 3 месеца Прилагат се на деца, обхванати с предходен прием от същата ваксина
полиомиелит - III прием тривалентна инактивирана полиомиелитна ваксина (I, II, III тип) м.09.2009 - м.08.2010 4 месеца Прилагат се на деца, обхванати с предходен прием от същата ваксина
ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш - III прием ДТК (целоклетъчна) ваксина м.09.2009 - м.08.2010 4 месеца Прилагат се на деца, обхванати с предходен прием от същата ваксина
дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б - II прием Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу Хемофилус инфлуенце тип Б м.10.2009- м.09.2010 3 месеца Прилагат се на деца, обхванати с предходен прием от същата ваксина
пневмококи - II прием Конюгирана пневмококова ваксина м.10.2009- м.09.2010 3 месеца Прилагат се на деца, обхванати с предходен прием от същата ваксина
дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б - III прием Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу Хемофилус инфлуенце тип Б м.09.2009 - м.08.2010 4 месеца Прилагат се на деца, обхванати с предходен прием от същата ваксина
пневмококи - III прием Конюгирана пневмококова ваксина м.09.2009 - м.08.2010 4 месеца Прилагат се на деца, обхванати с предходен прием от същата ваксина
хепатит Б - III прием рекомбинантна хепатит Б ваксина м.07.2009 - м.06.2010 6 месеца  
Проверка за белег след имунизация срещу туберкулоза след раждане. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и при отрицателна реакция (диаметър на уплътнението равен или по-малък от 5мм) се прилага ваксина BCG БЦЖ ваксина м.06.2009 - м.05.2010 7 месеца  
пневмококи - IV прием Конюгирана пневмококова ваксина м.11.2008-м.10.2009 12 месеца не по-рано от шест месеца след III прием
ваксина срещу морбили, паротит и рубеола - I прием триваксина морбили-паротит-рубеола м.12.2008 - м.11.2009 13 месеца  
дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б - IV прием Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу Хемофилус инфлуенце тип Б м.09.2008-м.08.2009 16 месеца не по-рано от една година след III прием
дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит - V прием  комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (безклетъчна компонента) и полиомиелит (инактивирана)* 2004 6 г  
туберкулоза (при отрицателна проба Манту) - II прием  БЦЖ ваксина 2003 7 г. При навършена възраст
туберкулоза (при отрицателна проба Манту) - III прием  БЦЖ ваксина 1999 11 г. При навършена възраст
морбили, паротит и рубеола - II прием триваксина морбили-паротит-рубеола 1998 12 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия  - VI прием  ТД ваксина 1998 12 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия  - VII прием  ТД ваксина 1993 17 г. При навършена възраст
туберкулоза (при отрицателна проба Манту) - IV прием  БЦЖ ваксина 1993 17 г. При навършена възраст
тетанус и дефтерия - VIII прием  ТД ваксина 1985 25 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия - IX прием  ТД ваксина 1975 35 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия - X прием  ТД ваксина 1965 45 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия - XI прием  ТД ваксина 1955 55 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия - XII прием  ТД ваксина 1945 65 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия - XIII прием  ТД ваксина 1935 75 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия - XIV прием  ТД ваксина 1925 85 г. При навършена възраст

Обнародвани с държавен вестник