Подлежащи на имунизация / реимунизация по Имунизационния календар на Република България за 2006 г.

Ваксина срещу - прием Вид ваксина Родени Навършена възраст (от) Забележки
хепатит Б - I прием рекомбинантна хепатит Б ваксина м.12.2005/2006 0-24 ч  
туберкулоза - I прием БЦЖ ваксина м.12.2005/2006 48 ч  
хепатит Б - II прием рекомбинантна хепатит Б ваксина м.12.2005 - м. 11.2006 1 месец  
полиомиелит - I прием  тривалентна жива полиомиелитна ваксина (I, II, III тип)/инактивирана* м.11.2005 - м. 10.2006 2 месеца *Смяната на жива с инактивирана полиомиелитна ваксина е извършена през м. октомври 2006 г.
дифтерия, тетанус и коклюш - I прием ДТК (целоклетъчна) ваксина м.11.2005- м. 10.2006 2 месеца  
полиомиелит - II прием тривалентна жива полиомиелитна ваксина (I, II, III тип)/инактивирана* м.10.2005 - м.09.2006 3 месеца *Смяната на жива с инактивирана полиомиелитна ваксина е извършена през м. октомври 2006 г.
ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш - II прием ДТК (целоклетъчна) ваксина м.10.2005 - м.09.2006 3 месеца  
полиомиелит - III прием тривалентна жива полиомиелитна ваксина (I, II, III тип)/инактивирана* м.09.2005 - м.08.2006 4 месеца *Смяната на жива с инактивирана полиомиелитна ваксина е извършена през м. октомври 2006 г.
ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш - III прием ДТК (целоклетъчна) ваксина м.09.2005 - м.08.2006 4 месеца  
хепатит Б - III прием рекомбинантна хепатит Б ваксина м.07.2005 - м.06.2006 6 месеца  
Проверка за белег след имунизация срещу туберкулоза след раждане. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и при отрицателна реакция (диаметър на уплътнението равен или по-малък от 5мм) се прилага ваксина BCG БЦЖ ваксина м.06.2005 - м.05.2006 7 месеца  
ваксина срещу морбили, паротит и рубеола - I прием триваксина морбили-паротит-рубеола м.12.2004 - м.11.2005 13 месеца  
полиомиелит - IV прием тривалентна жива полиомиелитна ваксина (I, II, III тип)/инактивирана* м.11.2004 - м.10.2005 14 месеца *Смяната на жива с инактивирана полиомиелитна ваксина е извършена през м. октомври 2006 г.
полиомиелит - V прием тривалентна жива полиомиелитна ваксина (I, II, III тип)/инактивирана* м.03.2004 - м.02.2005 22 месеца *Смяната на жива с инактивирана полиомиелитна ваксина е извършена през м. октомври 2006 г.
дифтерия, тетанус и коклюш - IV прием  ДТК (целоклетъчна) ваксина 2004 до 24 месечна възраст не по-рано от една година след III прием
полиомиелит - VI прием тривалентна жива полиомиелитна ваксина (I, II, III тип)/инактивирана* 1999 7 г. При навършена възраст.  *Смяната на жива с инактивирана полиомиелитна ваксина е извършена през м. октомври 2006 г.
дифтерия и тетанус - V прием ДТ ваксина 1999 7 г. При навършена възраст
туберкулоза (при отрицателна проба Манту) - II прием  БЦЖ ваксина 1999 7 г. При навършена възраст
туберкулоза (при отрицателна проба Манту) - III прием  БЦЖ ваксина 1995 11 г. При навършена възраст
морбили, паротит и рубеола - II прием триваксина морбили-паротит-рубеола 1994 12 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия  - VI прием  ТД ваксина 1994 12 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия  - VII прием  ТД ваксина 1989 17 г. При навършена възраст
туберкулоза (при отрицателна проба Манту) - IV прием  БЦЖ ваксина 1989 17 г. При навършена възраст
тетанус и дефтерия - VIII прием  ТД ваксина 1981 25 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия - IX прием  ТД ваксина 1971 35 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия - X прием  ТД ваксина 1961 45 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия - XI прием  ТД ваксина 1951 55 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия - XII прием  ТД ваксина 1941 65 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия - XIII прием  ТД ваксина 1931 75 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия - XIV прием  ТД ваксина 1921 85 г. При навършена възраст

Обнародвани с държавен вестник